ВИЖТЕ АКТУАЛНИТЕ ПРОМОЦИИ НА DRUGSTORE.BG

Реклама в drugstore.bg

Drugstore.bg е онлайн дрогерия, с тематика здраве, красота и здравословен начин на живот, с акцент върху продукти за цялото семейство.

Възможности за реклама

    • Текстово поле, видимо във всички страници на сайта

Разположено в горната част на всяка страница, текстовото съобщение дава възможност за анонс на събитие, продукт, актуална промоция или активност. Предлага се на ротация 100% - за уговорения период се излъчва само 1 рекламна позиция.

Цена за престой 7 дни (100 - 150 000 импресии): 90 лв без ДДС

    • Квадратен банер, видим в категорийните страници на онлайн магазина

Квадратен банер с размери 340-340px, видим във всяка категорийна страница на сайта. Банерът дава възможност за анонс на събитие, продукт, актуална промоция или активност, свързано с онлайн потребление - покупка. Предлага се на ротация 100% - за уговорения период се излъчва само 1 рекламна позиция.

Цена за престой 7 дни (4 - 7 000 импресии): 40 лв без ДДС

    • Публикация в медийните раздели на drugstore.bg

Сайтът drugstore.bg има висок рейтинг и таргетирана аудитория, което позволява популяризация на вашите продукти/активности. Цената включва публикуване на статия с 2-3 снимки, видео и 2-3 линка.

Цена за публикуване: 340 лв без ДДС

Заявете реклама

    • Ивайло Тончев, Драгстор.бг ЕООД
    • 0879611100
loading...